MusiikkiKulttuurinen musiikintutkimus Sibelius-Akatemiassa

Teksti ja kuva Antti-Ville Kärjä

Yleisöä keikalla

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikössä tehdään myös akateemista perustutkimusta kulttuurisen musiikintutkimuksen nimikkeellä. Kysymys on etnomusikologisesta tutkimusotteesta eli musiikkia tutkitaan kulttuurina, olennaisena ja erottamattomana osana yhteiskunnallisia suhteita ja merkitysten muodostumista musiikinlajista, ammattilaisuuden asteesta tai etnisyydestä riippumatta.

Etnomusikologille musiikki on yhtäaikaa esteettinen, sosiaalinen, poliittinen, taloudellinen ja historiallinen ilmiö. Yksikön tutkimus kohdistuu näistä lähtökohdista eritoten siihen, miten erilaiset musiikit rakentuvat kulttuuriperinnöksi. Kulttuuriperintöä käsitellään myös poikkitieteisessä yhteistyössä Seinäjoen yliopistokeskuksen muiden tieteenalojen kanssa.

Tutkimuksessa kehitetään lisäksi audiovisuaalisen etnomusikologian menetelmiä: kysymys on siitä, miten audiovisuaalista mediaa voi hyödyntää tutkimuksessa mahdollisimman monipuolisesti sekä tutkimusaineistona että tuloksista raportoitaessa. ⧫

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä: