MusiikkiTaidehallin Vintillä avataan aistit metsälle

Teksti Piia Kleemola-Välimäki Kuva Saku Soukka

Meriheini Luoto & Metsänpeitto

Meriheini Luoto luo yllätyksellisiä äänimaisemia alati muuntuvasta, ikiaikaisesta metsästä.

Taideyliopisto ja Seinä­joen Taide­halli ovat viri­tel­leet uusia yhteis­työn muotoja Kalevan Navet­taan muuton myötä. Touko­kuussa yhteis­työn tulok­sena kuul­laan Meri­heini Luoto & Metsän­peitto -kokoon­panon kon­sertti Taide­hallin Vintillä, joka on talon yksi hienoim­min soivista tiloista. Konser­tin musiikki käy vuoro­puhelua tilassa esillä olevan Jaana Maijalan ja Ville Linnan Promethe­uksen kanto – Pysykää yhdessä -näyt­telyn kanssa.

Sekä Meriheini Luodon musiikki että Jaana Maija­lan ja Ville Linnan näyt­tely ammen­tavat innoi­tuk­sensa met­sästä ja luon­nosta. Luodon taiteel­lisen työn aiheena usein tois­tuva luonto inspi­roi häntä luo­maan musiik­kia, jolla ei ole tark­kaa aikaa eikä paik­kaa. Yhty­eensä kanssa Luoto luo yllä­tyk­sel­lisiä ääni­maise­mia alati muuntu­vasta, iki­aikai­sesta met­sästä. Maijala ja Linna luovat Vintille instal­laation, jossa tarkas­tel­laan kas­vien bio­logiaa ja sen mah­dol­lisuuk­sia tuot­taa ääntä ja kuvaa. Näyt­te­lyssä Linnan val­mis­tamat lait­teet poi­mivat kas­veista infor­maa­tiota, joka johde­taan reaali­aikai­sesti tilassa oleviin instru­ment­teihin. ⧫

Ke 5.5.2021 klo 19

Meriheini Luoto & Metsänpeitto

Kalevan Navetta

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä: