Pääkirjoitus

Kulttuurin ja taiteen merkityksestä

Tämänkertaisen Ilmiön aihe – kulttuurin ja taiteen merkitys – haastaa ajattelemaan. Kulttuuria voi ensinnäkin lähestyä monelta eri kantilta riippuen siitä, mitä kulttuurilla ja taiteella tarkoitetaan. Toiseksi ne merkitsevät eri ihmiselle ja eri tilanteissa eri asioita. Lisäksi monet asiat ovat kulttuurisesti määrittyneitä.

Toisille kulttuuri merkitsee kaikkea sitä, mitä ihminen tekee yhteisön jäsenenä ja joka siirtyy sukupolvelta toiselle tapoina, käytänteinä, arvoina ja asenteina. Tässä mielessä kulttuuri määrittelee toiminnan raameja. Sillä ilmaistaan johonkin kuulumista tai jostakin erottautumista. Se voi olla mukaan ottavaa tai ulos jättävää. Voidaan puhua tietylle ajalle ja paikalle tyypillisistä elämäntavoista. On paikallista, alueellista ja yleistä tai valta-, ala- ja vastakulttuuria. Tuttuja ovat termit ruoka-, tapa- ja toimintakulttuuri.

Usein kulttuuriin sisällytetään kuvataide, musiikki, teatteri ja arkkitehtuuri. Kulttuuria harrastetaan käymällä taidenäyttelyissä, museoissa, konserteissa ja teatterisesityksissä sekä monenmoisissa muissa tapahtumissa. Tämä tarjoaa mainion tavan sekä nauttia kulttuurista ja kulttuurielämyksistä että viettää aikaa, hoitaa sosiaalisia suhteita ja antautua uusille ajatuksille. Taiteilijoille, esiintyjille, kulttuurituottajille ja museotyöntekijöille kulttuurissa on kyse ammatista ja elannonhankkimisesta. Toiminta houkuttelee myös harrastajia. Kulttuuritoiminnan parissa niin ammattilaiset kuin harrastajat pääsevät ilmaisemaan itseään, arvojaan ja kulttuuri-identiteettiään.

Kulttuurin tuomia taloudellisia ja hyvinvointihyötyjä ei sovi unohtaa. Esimerkiksi oman paikkakuntamme tapahtumien tuomat välittömät ja välilliset tulot lasketaan miljoonissa euroissa. Kulttuuriin satsatut panokset luovat hyvinvointia ja vähentävät näin tarvetta sosiaali- ja sairaanhoitopalveluille. Tänä päivänä puhutaankin kulttuurihyvinvoinnista.

Jo tämä lyhyen lyhyt esittely kertoo, että kulttuuri seuraa meitä joka paikkaan. Emme pääse eroon siitä, olemmehan kulttuurisia olentoja.

Susanna Tyrväinen
museotoimenjohtaja
Seinäjoen museot