KuvataideTaidehallin keväässä on biotaidetta ja maalauksia puista

Teksti Sanna Karimäki-Nuutinen ja Maya Syrjälä Kuva Brandon Ballengée

Mutatoituneita sammakoita Taidehallin näyttelyssä Poikkipolkuja ekologiaan

Materiaalina ja lähtökohtana taiteilijat ovat käyttäneet mm. merilevää, keinoälyä avaruudessa, lintujen ääniä, meriveden happamuustasoa, radioaktiivisuutta ja mutatoituneita sammakoita.

Luonnon, ihmisen ja eri lajien välisen kanssa­elon pohti­minen on voimakas suuntaus nyky­taiteessa. Se näkyy vahvasti myös Seinä­joen taide­hallin kevään ja kesän ohjelmassa.

Helmikuun alussa avautuu Hallissa Biotaiteen seuran kanssa toteutettava Poikkipolkuja ekologiaan. Kansainvälisesti tunnettujen bio­taitei­li­joiden ryhmä­näyttelyn teokset viit­taavat erilai­siin luonnon ja ihmis­toiminnan aiheut­tamiin ilmiöihin. Näyttelyn taiteilijat ovat Brandon Ballengée (US), Cecilia Jonsson (NO), Julia Lohmann (DE), Soichiro Mihara (JP), Leena Saarinen ja Antti Tenetz.

Materiaalina ja lähtökohtana taiteilijat ovat käyt­täneet mm. merilevää, keinoälyä avaruudessa, lintujen ääniä, meriveden happamuus­tasoa, radio­aktiivisuutta ja mutatoitu­neita sammakoita. Näyttely on nähty aiemmin Annantalolla Helsingissä ja sen kuraat­toreina toimivat Erich Berger, Mari Keski-Korsu ja Anna Puhakka. Näyttely on suunniteltu erityisesti lapsille ja Taide­hallilla sen näkeevätkin Seinäjoen kolmos­luokka­laiset osana koulujen Kulttuuri­matkan tarjontaa.

Vintillä on keväällä Tamara Piilolan yksityis­näyttely Puu on ihme. Piilolan suuret öljy­maalaukset tarjoavat upottavia hetkiä värien, syvyyk­sien ja muotojen maailmaan, joka kuitenkin kokoontuu selkeästi tunnis­tetta­vaksi esittäväksi maalaukseksi.

Taiteilija pohtii maalauksen kykyä näyttää yksinkertainen aihe, puu ja sen elinpiiri, uudesta näkökulmasta kuin elävänä olentona.

— Vaikka en mitenkään voi yltää tois­tamaan puun tai metsän todel­lista olemusta, niin voin yrittää kertoa jotain niiden ylväy­destä, yllätykselli­syydestä, loput­tomista variaatioista ja sopeutu­vuudesta, tämän lehden kansi­kuvassa nähtävä Piilola sanoo. ⧫

 

3.2.–1.6.2022
Poikkipolkuja ekologiaan
Halli

3.3.–7.5.2022
Puu on ihme
Vintti

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 9.1.2022.

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä: