Muut aiheetTaiteellinen asiantuntijuus on tulevaisuuden kilpailukykyä

Teksti ja kuvat Jenni Latva

Alavuden Öljynpuristamolla toimitusjohtaja Hanna Yli-Kuha esittelee yrityksen toimintaa taiteilijoille

Alavuden Öljynpuristamolla toimitusjohtaja Hanna Yli-Kuhan johdolla tutustuttiin yrityksen toimintaan. Sangossa olleita rypsinsiemeniä päästiin myös maistamaan. Kuvassa vasemmalla taiteilija Teemu Lehmusruusu.

Taiteen ja luovuuden keinoin yritystoiminnan haasteisiin voidaan löytää kokonaan uusia näkökulmia ja tapoja ajatella. Taide auttaa meitä katsomaan ja näkemään toisin. Uudet ja tuoreet kehittämiskeinot vahvistavat yritysten kilpailukykyä, kykyä uusiutua ja auttavat luomaan jopa uusia liiketoiminnan muotoja. Tämä ajattelu ei ole uutta, mutta etsii vielä jalansijaansa elinkeinoelämässä.

Taidetta on yrityksissä toki aina ollut. Perinteisimmillään se on konkreettinen teos; maalaus neuvotteluhuoneessa tai kuvitus vuosikertomuksessa. Toinen tapa on käyttää taidetta tai taidelähtöisiä menetelmiä työhyvinvoinnissa. Esimerkiksi tyky-päivillä tanssitaiteilija voi pitää työpajan tai muusikko yhteisen musiikkihetken.

 

Pirjon Pakarin toimitusjohtaja Hannu Malmivaara (oik.) esittelee taiteilijoille yrityksen tiloja. Kuvassa vasemmalta Tero Hytönen, Antti Hintsa, Maarit Halonen ja Henna Mantere.

Pirjon Pakarin toimitusjohtaja Hannu Malmivaara (oik.) esittelee taiteilijoille yrityksen tiloja. Kuvassa vasemmalta Tero Hytönen, Antti Hintsa, Maarit Halonen ja Henna Mantere.

 

Taiteilijan asiantuntijuutta voidaan hyödyntää myös elinkeinoelämän haasteiden ratkaisemiseen. Tällä tasolla taide ei ole yritykseen kannettua, vaan taiteilija tuo oman panoksena osaksi organisaatiota. Tämänkaltaisesta yhteistyöstä tarvitaan kuitenkin vielä kokemusta sekä taiteilija- että yrityskentällä.

Etelä-Pohjanmaan alueella haettiin esimerkkejä taiteellisen asiantuntijuuden hyödyntämisestä yrityksissä TYVI-hankkeen myötä. Taideyliopiston ja Turun yliopiston yhteishankkeen tarkoituksena ei ollut ainoastaan tuoda taidetta uuteen vuorovaikutukseen vaan antaa myös elinkeinoelämälle avaimia uusiin löytöihin.

Hankkeen taiteilija–yritys-yhteistyöpilotointivaiheeseen lähti mukaan kolme ennakkoluulotonta eteläpohjalaista ruokaketjuun kytköksissä olevaa yritystä. Alavuden Öljynpuristamo, Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hotelli- ja ravintolapalvelut ja Pirjon Pakari haarukoivat kukin kolme haastetta, jotka annettiin taiteilijoiden ratkaistavaksi.

Mukaan valittiin avoimella haulla kuusi avarakatseista taiteilija-kehittäjää: Maarit Halonen, Antti Hintsa, Tero Hytönen, Noora Kauppila, Teemu Lehmusruusu ja Henna Mantere. He ratkoivat yritysten haasteita taiteellisen asiantuntijuutensa avulla. Taiteilijat löysivät tuoreita tulokulmia, uusia ajatuksia sekä toimenpiteitä haasteiden ratkomiseksi, joita yritykset eivät olisi itse osanneet etsiä.

 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hotellipäällikkö Merja Kivioja esitteli taiteilijoille Hotelli Vaakunan tiloja. Kuvassa vasemmalta Merja Kivioja, Tero Hytönen, Noora Kauppila, Maarit Halonen ja Teemu Lehmusruusu.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hotellipäällikkö Merja Kivioja esitteli taiteilijoille Hotelli Vaakunan tiloja. Kuvassa vasemmalta Merja Kivioja, Tero Hytönen, Noora Kauppila, Maarit Halonen ja Teemu Lehmusruusu.

 

Sekä yritykset että taiteilijat olivat hyvin avoimia ja osoittivat alusta asti syvää mielenkiintoa prosessia kohtaan. Halukkuutta yhteistyöhön on, mutta yritykset eivät välttämättä tiedä tämänkaltaisista kehittämismenetelmistä eivätkä siten osaa sellaisia etsiä. Taiteilijoiden puolestaan on vaikea markkinoida osaamistaan elinkeinoelämän tarpeisiin.

Hankkeen toimien myötä on kartutettu arvokasta kokemusta taiteellisen asiantuntijuuden ja taiteellisen menetelmien hyödyntämisestä elinkeinoelämässä. Kun kaksi hyvin erilaista alaa kohtaa, tuloksena on parhaimmillaan hienoja oivalluksia, heräämisiä ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. ⧫

 

TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hanke on Taideyliopiston ja Turun yliopiston EAKR-rahoitteinen hanke. Osarahoittajina hankkeessa ovat Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen yliopistokeskus. Lue lisää hankkeesta ja sen toteuttamista toimenpiteistä! ▸ uniarts.fi/tyvi

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.8.2022.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä: