TeatteriNuoruus tänään on yhdistelmä teatteria, kuunnelmaa ja musiikkia

Teksti ja kuva Teemu Tuuttila

Nuoruus tänään -esityksessä näyttämöllä nähtävät Kati Alasaari, Piia Kleemola-Välimäki, Teemu Vuorela ja Sami Silén sekä ohjaaja Tero Heinämäki

Nuoruus tänään -esityksessä näyttämöllä nähtävät Kati Alasaari, Piia Kleemola-Välimäki, Teemu Vuorela ja Sami Silén sekä ohjaaja Tero Heinämäki.

Teatterikaravaanin Nuoruus tänään on moni­ääni­nen musiik­kia, kuun­nel­maa ja teat­teria yhdis­tävä musiik­ki­teat­teri­esitys. Se on suun­nattu ylä­aste- ja lukio­ikäi­sille, ja se kertoo nuori­son äänellä, mitä nuo­ruus on tänään Etelä-Pohjan­maan alueella.

Kulttuuriyhdistys KoHo järjesti syksyllä 2022 avoi­men kirjoi­tus­haas­teen teemalla Nuoruus tänään. Nämä kir­joi­tukset ovat toimi­neet työ­ryhmän  inspi­raa­ti­ona. Näyt­tä­möllä näh­dään Sami Silén, Teemu Vuorela, Piia Klee­mola-Välimäki ja Kati Alasaari. Esityk­sen ohjaa Tero Heinämäki.

Nuoruus tänään saa ensi-iltansa helmi­kuussa 2023. Se on tilat­tavissa sähkö­postitse osoit­teesta kulttuurikoho@gmail.com kier­tämään maa­kuntaa aina huhti­kuuhun asti. ⧫

Keväällä 2023

Teatterikaravaani: Nuoruus tänään

Kiertueella

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 4.1.2023.

Kulttuuriyhdistys KoHo

KoHo on perustettu vuonna 2014 kehittämään paikallisten ammattilaisten yhteistyötä ja työllisyyttä. Tekemisen pääpaino on paikallisissa aiheissa.

Lisätietoja
kulttuurikoho.fi

Lisää ilmiöitä: