KuvataideSigrid Holmwood tutki kasvivärjäysperinnettä ja löysi sinisen ja mustan

Teksti Sanna Karimäki-Nuutinen Kuva Lena Bergendahl

Sigrid Holmwoodin talonpoikaisnoitaa esittävä performanssihahmo

Taidehallin Vintillä avautuu elokuussa Malmössä asuvan Sigrid Holmwoodin näyttely Sinistä puuta, mustaa rautaa. Ensi kertaa Suomessa esit­täytyvä ruotsalais-brittiläinen Holmwood käsit­telee taiteel­lisessa työssään värjäyskasveja ja niiden histori­oita. Näyt­telyssä nähdään värjättyjä ja paina­tet­tuja kankaita ja muita teks­tiili­teoksia, jotka on tehty Seinäjoen näyttelyä varten. Holmwood on pitänyt aktiivisesti näyttelyitä kansain­välisesti ja väitellyt taiteen tohtoriksi arvos­tetusta Goldsmiths yliopistosta Lontoosta.

Taustatyötä ja museovierailuja

Näyttelyprojektia varten Holmwood tutustui paikalliseen kasvi­värjäys­perin­teeseen ja talon­poikais­kult­tuuriin ymmär­tääkseen kytköksiä historian ja nyky­päivän, ja paikal­lisen ja globaalin ulot­tu­vuuden välillä. Pari vuotta kestäneen näyttelyn valmis­telun aikana taitei­lija vieraili kaksi kertaa Seinä­joella mm. eri museoissa ja tutki aihetta lähteistä. Tausta­työn kautta hän kiinnitti huomiota siniseen ja mustaan väriin, jotka liittyvät körtti­läi­syyden tekstiili­perin­teeseen, ja jotka on myöhemmin omak­suttu symbo­loimaan ääri­oikeis­to­laista kansallis­mielistä liikehdintää.

Karibialta ja Keski-Amerikasta Etelä-Pohjanmaalle

Suomalaiset reseptikirjat körtti­läisen liikkeen alku­ajoilta sisäl­tävät ohjeita, kuinka tehdä mustaa väriä sinipuusta. Sininen puu on itse asiassa väriltään punaista, ja muuttuu violetiksi alunan kanssa, siniseksi kuparin ja mustaksi rauta­sulfaatin vihreiden kiteiden kanssa työs­tet­täessä. Ottaen huomioon kuinka nivou­tuneet nämä värit ovat suomalaiseen kansallis­mieli­syyteen, on yllättävää katsoa niiden aineellisia kehitys­kulkuja, jotka johtavat Karibialle ja Keski-Amerikan rannikolle ja linkittyvät meri­rosvou­teen, kolonia­lismiin ja orja­työhön. Holmwood tekee näyttelyn käyttä­mällä sinistä ja mustaa – värejä, jotka kolonia­listisen voiman­käytön lisäksi kertovat myös tari­noita kansal­liset ja rodul­liset rajat ylittäneestä solidaarisuudesta.

Näyttelyn oheisohjelmassa Holmwood luen­noi työs­ken­te­lystään ja pitää myös työpajan, jossa yleisö pääsee näkemään ja koke­maan sinisen värin synty­mistä koto­peräisestä väri­morsingosta. ⧫

19.8.–18.11.2023

Sinistä puuta, mustaa rautaa

Vintti

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.8.2023.

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä:

Syysilmiö-kulttuuripäivä 6.10.2023

Syysilmiö-kulttuuripäivä järjestetään ensi kertaa Seinäjoella 6. lokakuuta 2023. Katso koko ohjelma täältä!