TaidekasvatusJoskus musiikki on ainoa lääke, jota sydän ja sielu tarvitsevat

Teksti Maria Mäki-Latvala Kuva Tanja Korpela

Seinäjoen kansalaisopiston musiikkipedagogi Marjo Helene Haanpää

Seinäjoen kansalaisopiston musiikkipedagogi Marjo Helene Haanpää

Musiikkipedagogi, musiikin maisteri YAMK, musiikki­terapeutti, työnohjaaja ja laulaja Marjo Helene Haanpää on työskennellyt Seinäjoen kansalais­opistossa useita vuosia monenlaisten ryhmien ja lauluoppilaiden parissa. Hän nauttii nähdessään oppilaiden oppivan uutta ja iloitsee toisten onnistumi­sesta. Marjo Helene kertoo, että oiko­tietä laulajan uralle ei ole.

— On tehtävä tosi paljon töitä, mitään poppakonsteja ei ole. On opeteltava äänen­käyttöä ja hengittämistä, pitää opetella käyttämään ääntään oikein.

Pitkään työuraan mahtuu monenlaista

Työuransa Haanpää aloitti Seinäjoen kansalais­opistossa noin 20 vuotta sitten. Aluksi hänen työhönsä kuului monenlaisten ryhmien vetäminen. Hän on pianon soiton opetuksen lisäksi vetänyt erilaisia lauluryhmiä, muskareita, kehitys­vammaisten ryhmiä sekä kansalais­opiston ja aivoliiton yhteistyössä toteuttamaa ryhmää aivo- ja veren­kierto­häiri­öistä kärsiville. Viime aikoina hänen aikansa on täyttynyt laulu­oppilaista ja erilaisten lauluryhmien vetämisestä.

— Olen nauttinut työskentelystä erilaisten ryhmien parissa. Omien aika­taulujen suunnit­telu ja järjes­täminen on sopinut minulle hyvin. Työ­yhteisö kansalais­opistolla on myös tosi mukava. Kaikki toimii, yhteistyö muiden kanssa on sujuvaa, Marjo Helene kertaa syitä siihen, miksi hän on viihtynyt kansalaisopistolla.

Tärkein asia on laulu ja laulaminen, mutta parasta on, kun sitä saa tehdä muiden kanssa.

Ihanat oppilaat

Opettamisessa Haanpään mukaan parasta on vuorovaikutus oppilaiden kanssa.

— Vuorovaikutus ihmisten kanssa, se on tavallaan se kaiken keski­piste. Toki tärkein asia on laulu ja laula­minen, mutta parasta on, kun sitä saa tehdä muiden kanssa.

Musiikin on useiden tutki­musten mukaan todettu lisäävän hyvin­vointia. Laulami­sella itsessään saattaa olla hyvinkin laaja-alaisia vaiku­tuksia ihmisen elämään.

— Monesti kun tullaan oppilaitten kanssa tutum­miksi, nousee tuntien lomassa esiin monen­laisia asioita elämään ja elämiseen liit­tyen. Jotkut sanovat, että laula­minen on vaikuttanut työhön, jaksa­miseen, hyvin­vointiin tai rohkeuteen. Se on ihana asia kuulla.

Miksi juuri kansalaisopisto?

Haanpää on sitä mieltä, että jokaisen kannattaa tutustua kansalaisopiston harrastusmahdollisuuksiin. Kansa­lais­opistossa järjes­tetään vuosit­tain noin 1000 erilaista kurssia. Kursseja järjestetään kaikenikäisille ja kaikkeen makuun.

— Kansalaisopistossa on valtavan paljon erilaista tarjontaa. Kurs­seja löytyy varmasti ihan jokaiselle. Itse opet­tajana olen ollut tosi tyyty­väinen työpaik­kaani. Uusia kurssi-ideoita otetaan mielellään vastaan ja resursseista pidetään huolta.

Marjo Helenen mukaan kansalais­opisto on hyvä paikka saada ensi­käden tietoa asioista.

— Ja siitä on sitten hyvä lähteä eteen­päin, hän toteaa, ja avaa oven seuraavalle laulua harrastavalle. ⧫

 

Ilmoittautuminen Kansalaisopiston kursseille alkaa elokuussa

Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille avautuu maanantaina 14.8.2023 seuraavasti:

klo 16.00 alkaen kädentaidot, tanssi ja verkkokurssit
klo 16.30 alkaen liikunta ja jooga
klo 17.00 alkaen kuvataide ja musiikki
klo 17.30 alkaen tietotekniikka, kielet, luennot ja muut aiheet

Ilmoittautuminen jatkuu ympäri vuoden. Ilmoittautua voi verkko-osoitteessa opistopalvelut.fi/seinajoki, puhelimitse puh. 06 416 2440 ja Kansalaiskampuksella ohjatusti ma 14.8. klo 16–18. ⧫

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.8.2023.

Seinäjoen kansalaisopisto

Seinäjoen kansalaisopiston monipuolisen kurssitarjonnan löydät opiston nettisivuilta!

Osoite
Kalevankatu 33

Lisätietoja
seinajoki.fi/kansalaisopisto

Lisää ilmiöitä: