KoulutusTaideyliopiston residenssi avartaa perinteistä opiskelupolkua

Teksti ja kuva Jenni Latva

Taideyliopiston residenssi

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijat Milla Kaitalahti (takana oikealla)  ja Veera Anttila (oik.) sekä Aalto-yliopiston opiskelijat Marjo Airisniemi ja Diana Dahllund (vas.) viettivät viikon residenssissä toukokuussa 2023. 

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö käynnisti viime vuoden syksynä opiskelijoilleen suunnatun residenssitoiminnan. Residenssin päätarkoituksena on kasvattaa yliopiston näkyvyyttä Seinäjoella sekä tuoda yksikköä tutummaksi koko Taideyliopiston opiskelijayhteisölle.

Residenssi tarjoaa Taideyliopiston opiskelijoille työelämäalustan taiteellisten projektien testaamiseen ja toteuttamiseen kulttuurikeskus Kalevan Navetassa ja sen lähiympäristössä. Residenssijakson aikana opiskelijat voivat keskittyä täysipainoisesti taiteelliseen työskentelyyn ja oman osaamisensa kehittämiseen. Lisäksi he saavat mahdollisuuden laajentaa näkökulmaansa Taideyliopiston Helsingin kampusten ulkopuolelle.

Ensimmäinen residenssijakso järjestettiin kesällä 2022 yhteistyössä Seinäjoen taidehallin kanssa. Kuvataideakatemian kuvanveiston opiskelija Tuomas Lehtomaa vietti residenssissä kaksi viikkoa. Lehtomaan työskentely linkittyi Kuvataideakatemian kuraattoriopiskelija Ida Enegrenin opinnäytetyöhön ja Seinäjoen taidehallin järjestämään AARG-seminaariin. Lehtomaa teki residenssissä installaation ja osallistui seminaarin julkaisun tekemiseen.

Myös Seinäjoki ja kaupungin kulttuurielämä koettiin runsaana ja laadukkaana.

Toukokuussa 2023 residenssissä olivat Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön opiskelijat Veera Anttila ja Milla Kaitalahti. Yhdessä työryhmänsä kanssa he kuvasivat Seinäjoella materiaalia lyhytelokuvaansa varten. Loppuvuodesta 2023 residenssiin tuli Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelija Tommi Paavilainen, joka työskenteli oman sävellystyönsä parissa.

Kaikki residenssissä mukana olleet opiskelijat kokivat residenssiajan antoisaksi ja se tarjosi tervetulleen katkon normaaleihin opiskelurutiineihin. Myös Seinäjoki ja kaupungin kulttuurielämä koettiin runsaana ja laadukkaana.

Residenssitoimintaa on pilotoitu Seinäjoen yliopistokeskuksen tuella. Se pyritään vakiinnuttamaan osaksi Taideyliopiston Seinäjoen yksikön toimintaa. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.1.2024.

Lisää ilmiöitä: