MusiikkiRytmikorjaamon vapaaehtoistyöstä ystäviä ja mielekästä tekemistä

Teksti Annukka Heinämäki Kuva Kalle Marjamäki

Susanna Kulmala hymyilee Rytmikorjaamon narikassa

Varasin heti vuoron kaikkiin syksyn kiinnostaviin iltoihin.

Rytmikorjaamon narikka-aktiivia Susanna Kulmalaa voi nuo­resta iäs­tään huo­li­matta kut­sua vapaa­eh­tois­työn konka­riksi. Nyt hänellä on menossa jo kym­me­nes vuosi Ryt­mi­kor­jaa­molla.

— Ensimmäisen kerran olin vapaa­eh­toi­sena Klubi-illassa 14-vuoti­aana. Esiin­ty­mässä taisi olla Michael Monroe, ja minä aloit­telin hom­mia nari­kasta, Susanna muistelee.

Alun perin Rytmi­kor­jaamon vapaa­eh­tois­työ­mah­dol­li­suuk­sista live­musii­kista kiin­nos­tu­neelle Susan­nalle vink­kasi oma isä, joka oli aikoi­naan ollut Klubilla jär­jes­tyk­sen­val­vo­jana.

— Iskä ajatteli, että siitä sai­sin kivaa teke­mistä viikon­lop­puihin.

Vapaaehtoisvuorossa oli heti mukavaa.

— Minut otettiin hyvin vas­taan ja tun­tui, että pää­sin heti poru­koihin. Tuon ensim­mäisen illan jälkeen, vara­sin heti vuo­ron kaik­kiin syksyn kiin­nos­taviin iltoihin.

Edelleen Susannan löytää useimmin narikasta.

— Olen toki käynyt muil­la­kin pis­teillä kään­ty­mässä, mutta narikka tun­tuu omalta. On iha­naa nähdä iloi­sia ihmi­siä sekä mukava jutella hei­dän kans­saan keikka­il­loista ja muusta. Monet asiak­kaat ovat myös tul­leet tutuiksi vuo­sien saatossa.

Susanna kehot­taakin eri­tyi­sesti nuo­ria tule­maan mukaan vapaa­eh­tois­toi­mintaan.

— Keikkojen näkemisen lisäksi, saa myös hyvää työ­ko­ke­musta. Vastuu­takin anne­taan juuri sopi­vasti. Missään muu­alla ei mie­les­täni nuori ihmi­nen saa niin hyvää kokemusta.

Susannan omaa lempi­musiik­kia on ras­kaampi rock sekä metal­li­musiikki. Näissä illoissa Susanna valta­osin käykin vapaa­ehtois­vuoroja teke­mässä. Kysyt­täessä, kenet Susanna itse haluaisi nähdä Rytmi­kor­jaamon lavalla, hän miettii tovin.

— Kyllä se olisi Lord of the Lost. Sillä yhty­eellä on aina niin hyvä ja ener­gi­nen show, Susanna toteaa iloisesti. ⧫

 

Rytmikorjaamon kevättä

13.1.2024
Seinäjoki Metal Festival
Rytmikorjaamo

18.1.2024
KLS ft. Immanuel
Rytmikorjaamo

19.1.2024
Melrose
Rytmikorjaamo

20.1.2024
Jarkko Martikainen
Rytmikorjaamo

30.1.2024
Avatar
Rytmikorjaamo

2.2.2024
Warmen, Mors Subita, I Am Your God
Rytmikorjaamo

3.2.2024
Battlebeast
Rytmikorjaamo

15.–16.2.2024
MARS
Rytmikorjaamo

17.2.2024
Cradle of Filth
Rytmikorjaamo

23.2.2024
Skädäm + Carillo
Rytmikorjaamo

24.2.2024
Neljä ruusua
Rytmikorjaamo

2.3.2024
Suvi Teräsniska
Rytmikorjaamo

8.3.2024
Maustetytöt
Rytmikorjaamo

9.3.2024
Insomnium, Hexvessel
Rytmikorjaamo

14.3.2024
Scar Symmetry, Eyes Wide Open, Torchia
Rytmikorjaamo

16.3.2024
Ibe
Rytmikorjaamo

23.3.2024
Mokoma
Rytmikorjaamo

29.3.2024
Turmion Kätilöt, Marianas Rest
Rytmikorjaamo

30.3.2024
Ellinoora
Rytmikorjaamo

20.4.2024
VV
Rytmikorjaamo

27.4.2024
Kaija Koo
Rytmikorjaamo

4.5.2024
Don Huonot
Rytmikorjaamo

Muutokset ovat mahdollisia. Tarkistathan ajantasaisen keikkakalenterin Rytmiksen sivuilta.

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 8.1.2024.

Rytmikorjaamo

Rytmikorjaamo on Seinäjoen Elävän musiikin yhdistyksen eli Selmu ry:n klubi.

Osoite
Vaasantie 11

Lisätietoja
rytmikorjaamo.fi/klubi

Lisää ilmiöitä: