Syysilmiö

Ensimmäinen Syysilmiö-kulttuuripäivä järjestetään Seinäjoella perjantaina 6. lokakuuta 2023. Tervetuloa tutustumaan kaupungin monipuoliseen kulttuuritarjontaan! Tapahtuman järjestävät Taide Seinäjoki -verkosto ja Kulttuurilehti Ilmiö.

 

Ohjelma

 

klo 16-21.30
Afterwork Art
Kalevan Navetta

Afterwork Art -tapahtumien ohjel­massa on pääsy Seinä­joen taide­halliin ja kuukau­sit­tain vaih­tuvaa taide- ja kult­tuuri­ohjelmaa. Vapaa pääsy.

kalevannavetta.fi/afterwork

 

klo 11–19
Taidehallin ilmaispäivä
Seinäjoen taidehalli

Kuun ensimmäinen perjantai on Taide­hallin ilmais­päivä. Hallissa on esillä kansain­välinen ryhmä­näyttely Resonance. Koko­nai­suus esit­tää viiden taitei­lijan teoksia ja ammentaa ympä­ristön, tekno­logian ja tari­noiden maa­ilmasta. Vintiltä löytyy Sigrid Holmwoodin Blue Wood, Black Iron -näyttely, joka käsit­telee värjäys­kasveja ja niiden histori­oita suhteessa talon­pojan hahmoon. Vapaa pääsy.

seinajoentaidehalli.fi

 

klo 16–19
Harry Potter -ilta
Seinäjoen pääkirjasto

Seinäjoen pääkirjastossa vietetään Harry Potter -iltaa ja Aallon kirjasto ver­hou­tuu taikuu­teen klo 16 alkaen. Hyppää mukaan vel­houden maa­ilmaan! Voit halu­tessasi pukeutua teeman mukaan. Vapaa pääsy.

kirjasto.seinajoki.fi

 

klo 18
Mielensäpahoittaja, iloosia aikoja
Teatteri Hysteria

Mielensäpahoittaja, iloosia aikoja -draama­komedia kertoo Mielensä­pahoittajan hauta­jais­valmis­te­luista, sillä ikä painaa, eikä sitä voi kaikkea elämän haltuun antaa. Ja jos kerran kaikki on tehty tähänkin mennessä itse, niin miksei sitten omaa hauta-arkkuakin. Kun poika saapuu huoles­tu­neena tarkis­tamaan isänsä vointia, tulee mutkia matkaan. Siinä omat hauta­jais­valmis­telut jäävät sivu­seikaksi, kun pitää huolehtia jälki­kasvun asiat kuntoon. Kirjailija Tuomas Kyrön siunauksella teos toteutetaan Etelä-Pohjanmaan murteella. Mielensäpahoittajan saappaisiin astuu Jussi Lampi ja myös muut Hysterian näyttelijät nähdään lavalla tässä isossa, etelä­pohjalaisuutta juhlivassa näytelmässä. Liput 32/29 €.

hysteria.fi

 

klo 19
Niin kuin taivaassa
Seinäjoen kaupunginteatteri

Aikamme ihanin musikaali Niin kuin taivaassa kertoo kauniin ja koskettavan tarinan kotiin­paluusta, musiikin yhdistä­västä voimasta ja tosi­rakkauden löytämi­sestä. Musikaalissa nähdään yli 20 näyttelijää, 12-henkinen orkesteri sekä Sorja ja Jussit-kuorojen laulajia. Niin kuin taivaassa on 60 vuotta täyttävän Seinäjoen kaupungin­teatterin juhla­vuoden musikaali. Liput 57/55/32/95 €.

seinajoenkaupunginteatteri.fi

 

näyttely klo 11–19, luento klo 18
Pia Siiralan näyttely ja luento
Kalevan Navetta

Musiikin arktinen virta on näyttely, joka dokumentoi Pia Siiralan tutkimus­matkoja koilliseen Siperiaan, Kamtšatkaan ja Tšukotkaan. Näyttely on esillä Pedatila Itikassa klo 11–19. Siirala pitää yleisö­luennon Kent­tä­­mat­koil­la tšuktšien mail­la koil­li­ses­sa Si­pe­rias­sa Pedatila Itikassa klo 18. Yleisö­luennolle ja näyttelyyn on vapaa pääsy.

 

 

klo 19
Jonne Grans & Santeri Rautiainen: Karlheinz Stockhausen In Concert
Kalevan Navetan Hugo-sali

Konsertin ohjelmana kuullaan Karlheinz Stock­hausenin teos Tierkreis (Eläinrata). Teoksen esit­tävät kaksi kita­ristia, jotka tuot­tavat ääntä sekä akustisin että elektro­nisin keinoin. Stock­hausenin teos kuuluu 1900-luvun jälki­puoliskon merkit­tä­vimpiin vapaalle kokoon­panolle sävel­let­tyihin teoksiin, ja se kuullaan nyt ensim­mäistä̈ kertaa Suomessa tällä̈ kokoon­panolla. Liput 15/11,50/7 €.

uniarts.fi

 

opastusvartit klo 14 ja 16
Ukrainan sodan kylmät kasvot
Seinäjoen Matkakeskus

Ukraina joutui Venäjän hyökkäys­sodan kohteeksi 24. helmikuuta 2022. Siitä asti maailma on seurannut hyökkäys­sodan kulkua tiiviisti. Näyttely perustuu kansain­välisen valo­kuvaaja­ryhmän työhön, jonka tulok­sena ilmestyy syyskuussa 2023 kirja Ukraine: A War Crime. Kirja sisältää satoja valokuvia sekä silmin­näkijä­kuvauksia yli yhdeksältä­kymme­neltä valo­kuvaajalta 29 maasta. Liput 6/4 €, sisään­pääsy myös museokortilla.

 

opastus klo 12
Psykiatriaa Piirillä
Sairaalamuseo

Sairaalamuseossa esitellään etelä­pohjalaisen terveyden­huollon historiaa ja osa-alueita psyki­atriasta soma­tiikkaan sekä Härmän sairaalan toimintaa. Museolla on laajat tilat ja monipuoliset kokoelmat. Liput 6/4 €.

seinajoki.fi/museo

 

klo 12–16
Etelä-Pohjanmaan museon näyttelyt
Etelä-Pohjanmaan museo

Etelä-Pohjanmaan museo sijaitsee puistomaisella Törnävän kartanon alueella. Kartanon ulko­rakennukset kuuluvat museo­alueen kohteisiin. Kartanon Kivi­navetassa sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan museon info, lipunmyynti ja näyttelytiloja. Alakerran Mihinä me ollahan? -perus­näyttelyssä kerrotaan Etelä-Pohjan­maan ja Seinäjoen histo­riasta. Raken­nuksen toisessa kerrok­sessa on vaihtuvien näyttelyiden tila, Vintti­galleria. Työväen entisiin asuin­rakennuksiin, Puna­tulkkuihin, on sisustettu pehtorin­tupa, käsi­työ­läisten verstaita sekä maalais­apteekki, ja kartanon meijeri­raken­nuksessa sijaitsee luonto- ja geonäyttely Keidas. Ulko­museo­alueelle on koottu 1600–1800-luvun talon­poikais­raken­nuksia eri puolilta maakuntaa. Alueen helmiä ovat Liinamaan kaks­foo­nin­kinen tupa­rati ulko­raken­nuksi­neen ja komea tuuli­mylly. Entis­ajan tun­nelmaa voi aistia myös van­hassa kyläkaupassa eli kauppa­puorissa. Liput 6/4 €.

seinajoki.fi/museo

 

klo 12–16
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon näyttelyt
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo

Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo toimii Alvar Aallon suun­nit­tele­massa Etelä-Pohjanmaan suo­je­lus­kun­ta­piirin talossa. Suojelus­kuntatalo, kotini -näyttely johdattaa vie­raansa 1920-luvulta, siitä ajasta, kun Laurilat muut­tivat suojelus­kunta­taloon, aina 1980-luvulle saakka, jolloin hei­dän matkansa talossa päättyi. Liput 6/4 €.

seinajoki.fi/museo

 

klo 16.30–19
Tilaa musiikille
Ideapark

Tule kuulemaan musiikin harras­tamisen mahdol­li­suuk­sista Seinä­joen kaupun­gissa. Tapah­tumassa lavalle nou­sevat erilaiset kokoon­panot perus­ope­tuksen musiikki­pai­not­tei­silta luokilta, musiikki­opis­tosta, kansa­lais­opis­tosta ja Louhi­molta. Tule paikalle hämmäs­tymään kaupungin moni­puoli­sesta musiikin harras­tamisen mahdol­li­suuk­sista ja myös kyse­lemään, löytyi­sikö sinul­lekin sopiva musiikki­harrastus! Esittelyssä musiikin harras­tamisen polku Seinä­joella. Vapaa pääsy.