Tietosuojaseloste

Yleistä dokumentista

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

Yritys / Rekisterin ylläpitäjä

Seinäjoen kaupunki
Kulttuuripalvelut
PL 215
60101 Seinäjoki
1928736-3

Verkkosivustomme osoite on https://taideseinajoki.fi/

Yhteyshenkilöt

Leena Kråknäs, Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimenjohtaja
leena.kraknas@seinajoki.fi

Emilia Boulevard, verkkosivujen ylläpitäjä
emilia@bleboulevard.com

Kulttuurilehti Ilmiön ja Taide Seinäjoen yleinen sähköposti
hei@taideseinajoki.fi

Mitä tietoja keräämme ja miksi

Kenen tietoja Palvelussa käsitellään

Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö- ja yritystietoja kerätään, käsitellään ja käytetään palvelujen tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

Yhteydenottolomakkeella ja sähköpostitse lähetettäviä viestejä käsitellään palvelun kehittämistarkoituksiin ja yhteystietoja mahdollisten arvontojen suorittamiseen.

 

Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista

Vierailevat käyttäjät

Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Yhteydenottolomakkeen käyttäjät

Yhteydenottolomakkeella kerätään käyttäjäpalautteen ohessa vastaajan nimi, sähköposti, puhelinnumero ja kotipaikkakunta. Lomakkeella lähetettyjä yhteystietoja säilytetään arvonnan päättymiseen ja palkinnon luovuttamiseen voittajalle saakka pl. paikkakunta, joka jää tilastointitarkoituksiin toistaiseksi. Yhteystietoja käytetään voitosta kertomiseen arvonnan voittajalle. Yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Verkkosivujen ylläpitäjä kerää yhteyslomakkeella lähetettävät tiedot ja luovuttaa ne eteenpäin Seinäjoen kaupungille ja Taide Seinäjoki -verkostolle, johon kuuluvat kaupungin lisäksi Kulttuurikollektiivi Silta, Kulttuuriyhdistys KoHo, Seinäjoen kaupunginorkesteri, Seinäjoen kaupunginteatteri, Seinäjoen museot, Seinäjoen taidehalli ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö. Verkkosivujen ylläpitäjän haltuun ei jää arvonnan päättymisen jälkeen yhteystietoja paikkakuntaa lukuunottamatta. Yhteydenottolomakkeella kerätty käyttäjäpalaute jää nimi-, puhelinnumero- ja sähköpostitietoja lukuunottamatta Seinäjoen kaupungin, Taide Seinäjoki -verkoston ja verkkosivujen ylläpitäjän käyttöön toistaiseksi palvelun kehittämistä varten.

Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja

  • Google Analytics
  • WordPress
  • Ninja Forms

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

  • Tarkastusoikeus
  • Vastustamisoikeus
  • Poisto-oikeus
  • Valitusoikeus

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Palvelun mahdollistavat tai sitä parantavat evästeet

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Käytämme evästeitä parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustoamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Jos käytät sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kotipaikkakunnan tallennuksen evästeeseen. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät

Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö, verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, salausavainten ja tietojen kryptaaminen sekä käyttöseurannan valvonta.

Organisatoriset menetelmät

Turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Sitoutamme kaikki tietojen käsittelijät salassapitosopimuksilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

Tietojen säilytys (Data retention policy)

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisää aiheesta:

Tietosuojavaltuutettu: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html

EU Asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC