KuvataideVahdit vartioivat uutta siltaa

Teksti Sanna Karimäki-Nuutinen Kuva Ambre Bonnefoi

Seinäjoki on saanut tänä kesänä uuden julkisen taide­teoksen, kun Vesa-Pekka Rannikon Vahdit-veistos­pari on asen­nettu valai­se­maan uutta Björkenheimin siltaa. Teos­han­kinta tehtiin osana sillan raken­nus­han­ketta. Alueen luon­nosta inspiraa­tionsa saaneen teoksen kunniaksi kaupun­ki­laisia kutsutaan julkistamis­tilaisuuteen syyskuun alussa.

Julkista taidetta kehi­tetään Seinä­joella aktii­vi­sesti ja myös asuk­kaiden ääni halu­taan saada kuulu­viin. Osal­listu kyse­lyyn syys­kuun lop­puun men­nessä osoit­teessa seinajoki.fi/julkinentaide. ⧫

1.9.2022

Vahdit-teoksen julkistus

Björkenheimin silta

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.8.2022.

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä: