Muut aiheetPiiri kasvaa historialliset arvot juurinaan

Teksti Juulia Soidinaho Kuva Jasmiina Soidinaho

Piirin alue Seinäjoella

Kulttuurikollektiivi Silta kehittää Piirin aluetta ja voimistaa Piirin yhteisö -hankkeella sen historiallisesti tunnettua yhteisöllisyyttä. Piirin mielisairaala-alueella elivät potilaiden lisäksi hoitohenkilökunta perheineen. Piiri tarjosikin asukkailleen ympärivuotista toimintaa, Seuralan elokuva-illoista yhteisiin ruokahetkiin.

Kaksivuotisen hankkeen aikana Piirin yhteisö voimistuu uudisrakennusten asukkaiden myötä. Alueen toimijoita, käyttäjiä ja asukkaita kannustetaan hankkeen toimenpiteillä luomaan Piirille uutta tunnelmaa, jossa korostuvat Piirin arvot, rauha, ekologisuus sekä yhteisöllisyys.

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.8.2022.

Kulttuurikollektiivi Silta

Kulttuurikollektiivi Silta on Seinäjoella toimiva monimuotoinen taiteenalojen yhdistys, joka tuottaa kulttuurihyvinvointia teatterin, taiteen ja työpajojen muodossa. KultSi toimii pääasiassa Etelä-Pohjanmaan alueella, yhteistyössä eri tahojen toimijoiden kanssa. Kollektiivin toimintaa tällä hetkellä kantavat yhteisölliset, soveltavat ja toiminnalliset menetelmät, joilla se pyrkii lisäämään alueensa hyvinvointia. Historiallisilla draamaesityksillä, uuden asuinalueen kulttuuritoiminnan luomisella ja ajankohtaisilla työpajoilla kohotetaan myös alueen kulttuurista kantavuutta.

Lisätietoja
kulttuurikollektiivisilta.fi

Lisää ilmiöitä: