KirjallisuusRuno raikuu Teatteri Hysterialla ja Apilassa

Teksti Sini Savela Kuva Juulia Soidinaho

Teatteri Hysteria

Runomaraton raikuu maaliskuun lopussa, tällä kertaa Runorunssina pääkirjasto Apilassa aamupäivällä ja Runomaratonina illalla Teatteri Hysterialla, Piirin alueella.

Tuttuun tapaan tilaisuudessa kuullaan etukäteen toivottuja toiverunoja sekä open mic eli avoin mikki, johon voi ilmoittautua omilla runoillaan. Talvirunomaratonissa on myös runopolku, runotaidetta sekä yhteisöruno.

Ruvetahan runolle! Ilmoittelua voi seurata KultSin Facebook-sivulla.

26.3.2022
Talvirunomaraton: Runorunssi & Runomaraton
Pääkirjasto Apila & Teatteri Hysteria

Teatteri HysteriaTalvirunomaraton huipentuu Teatteri Hysterialla.

Yhteistuottajan pesti tarjolla

KoHo, LKO ja KultSi työllistävät yhteis­tuot­tajan, joka hoi­taa kunkin yhdis­tyksen pro­jek­teja tarpeen mukaan. Tällä hetkellä pestissä toimii Sini Savela.

— Projekteja on ollut hyvin monen­laisia: esi­mer­kiksi lasten­näytelmä Super­marsun markki­nointia ja myyntiä, Juhla­kon­sertti­päivien järjes­telyä sekä runo­tapah­tuman tuotta­mista. On upeaa, että nämä kolme yhdis­tystä ovat voineet palkata tuottajan, koska se helpottaa taiteel­lista työs­ken­telyä ja näin saadaan enemmän kult­tuuri­sisäl­töjä tarjolle, hän kertoo.

Savela siirtyy uusiin haas­tei­siin keväällä ja yhteis­tuot­tajan rooliin haetaan tuottajaa.

KoHokulttuurikoho.fi
KultSikulttuurikollektiivisilta.fi
Laitakaupungin orkesterilaitakaupunginorkesteri.fi

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 9.1.2022.

Kulttuurikollektiivi Silta

Kulttuurikollektiivi Silta on Seinäjoella toimiva monimuotoinen taiteenalojen yhdistys, joka tuottaa kulttuurihyvinvointia teatterin, taiteen ja työpajojen muodossa. KultSi toimii pääasiassa Etelä-Pohjanmaan alueella, yhteistyössä eri tahojen toimijoiden kanssa. Kollektiivin toimintaa tällä hetkellä kantavat yhteisölliset, soveltavat ja toiminnalliset menetelmät, joilla se pyrkii lisäämään alueensa hyvinvointia. Historiallisilla draamaesityksillä, uuden asuinalueen kulttuuritoiminnan luomisella ja ajankohtaisilla työpajoilla kohotetaan myös alueen kulttuurista kantavuutta.

Lisätietoja
kulttuurikollektiivisilta.fi

Lisää ilmiöitä: