MusiikkiLaitakaupungin orkesterilta uusi levy

Teksti Piia Kleemola-Välimäki Kuva Tomi Lähdesmäki

Laitakaupungin orkesterin uusi levy

Laitakaupungin orkesterin uusi levy

Laitakaupungin orkesterin eli LKO:n toinen albu­mil­linen yhtyeen omaa musiik­kia julkais­taan keväällä 2022. Levyllä soivat yhtyeen jäsenten omat sävel­lykset sekä LKO:n yhteis­työ­kump­pa­neiden teokset. Levyn pää­paino on suomeksi laule­tussa, kansan­musiikki­sävyi­sessä musiikissa.

Keväällä ja kesällä orkesteri konsertoi uuden levyn materi­aa­lilla niin Etelä-Pohjan­maalla kuin muual­lakin Suomessa. Lisäksi yhtye esiintyy yhdessä laulaja-juontaja Susanna Volannon kanssa lapsille suun­natun Eris­kummal­lista menoa -konsertin ohjelmistolla.

Uusi levy
Laitakaupungin orkesteri
Ilmestyy keväällä

Yhteistuottajan pesti tarjolla

KoHo, LKO ja KultSi työllistävät yhteis­tuot­tajan, joka hoi­taa kunkin yhdis­tyksen pro­jek­teja tarpeen mukaan. Tällä hetkellä pestissä toimii Sini Savela.

— Projekteja on ollut hyvin monen­laisia: esi­mer­kiksi lasten­näytelmä Super­marsun markki­nointia ja myyntiä, Juhla­kon­sertti­päivien järjes­telyä sekä runo­tapah­tuman tuotta­mista. On upeaa, että nämä kolme yhdis­tystä ovat voineet palkata tuottajan, koska se helpottaa taiteel­lista työs­ken­telyä ja näin saadaan enemmän kult­tuuri­sisäl­töjä tarjolle, hän kertoo.

Savela siirtyy uusiin haas­tei­siin keväällä ja yhteis­tuot­tajan rooliin haetaan tuottajaa.

KoHokulttuurikoho.fi
KultSikulttuurikollektiivisilta.fi
Laitakaupungin orkesterilaitakaupunginorkesteri.fi

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 9.1.2022.

Laitakaupungin orkesteri

Laitakaupungin orkesteri eli LKO on Seinäjoella toimiva rytmimusiikin ammattilaisorkesteri, joka on toiminut monipuolisesti erilaisten konserttiproduktioiden, tanssin ja teatterin kentällä jo vuodesta 2011.

Lisätietoja
laitakaupunginorkesteri.fi

Lisää ilmiöitä: