TeatteriTeatterissa voi turvallisesti heittäytyä tunteiden pyörteisiin

Teksti Anna Valtari Kuva Jukka Kontkanen ja Emilia Boulevard

Heidi Ajanto ja Jussi Jätinvuori Seinäjoen kaupunginteatterin Humisevassa harjussa

Tunteiden tuulettamista, jos jota­kin, kai­paa moni tässä mullis­tu­nees­sa maail­massa. Taiteel­linen johtaja Pauliina Salonius joh­dat­taakin katso­jat riipi­vän rak­kauden tuiver­ta­malle Emily Brontën Humisevalle harjulle.

1700-luvun lopulle sijoit­tuva tari­na on tra­gedia, murhe­näy­telmä muuka­lai­suu­desta ja vihan tuhoa­vasta voi­masta.

— Eri yhteiskunta­luo­kista tul­evien Cathyn ja Heath­cliffin rak­kaus on kai­ken alul­le paneva ja tuhoava voima. He pet­tä­vät toi­sensa ja samal­la itsen­sä kun valin­noil­laan hyl­käävät oman luon­tonsa, ohjaaja Salo­nius kuvaa.

Mia Vuorela on toden­nut näyt­teli­jöi­den ole­van esi­tunti­joita, jotka tun­tevat tum­mat tun­teet kat­so­jan puo­les­ta. Murhe­näy­telmä voi teh­dä hyvää, var­sin­kin täs­sä ajassa.

— Aristoteles määritteli trage­dian tär­keim­mäksi teh­tä­väksi kathar­siksen. Se mer­kit­see taide­koke­muksen äärellä puh­dis­tau­tu­mista ja jalos­tu­mista, vapau­tu­mista ahdis­tuk­sesta ja jän­nityk­sestä, Salonius sanoo.

Humisevan harjun rooleissa näh­dään Heidi Ajanto ja Jussi Jätin­vuori sekä Esa Ahonen, Jani Johans­son, Mia Vuorela, Mari Pöytä­laakso, Heikki Vainion­pää, Ville Ortten­vuori, Henna Sormunen ja Jukka Puronlahti.

Näytelmän lavastuksen suun­nit­telee Juho Lindström, puvut Riikka Aurasmaa, naami­oinnin Johanna Uusi­tontti, äänet Riku Metsä-Ketelä ja valot Hannu Raja-aho. ⧫

6.2.–15.5.2021

Humiseva Harju

Kaupunginteatteri

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 7.1.2021.

Seinäjoen kaupunginteatteri

Teatterikatsomossa voi antautua tarinoiden vietäväksi! Tuntea riemua, liikutusta ja empatiaa. Oppia uutta ja laajentaa sydäntään. Siihen kaikkeen tarjoaa Seinäjoen kaupunginteatteri mahdollisuuden kaupungin ja maakunnan ihmisille. Aina elävänä.

Osoite
Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12
Törnävän kesäteatteri, Törnävänsaarentie 1

Lisätietoja
seinajoenkaupunginteatteri.fi

Lisää ilmiöitä:

Syysilmiö-kulttuuripäivä 6.10.2023

Syysilmiö-kulttuuripäivä järjestetään ensi kertaa Seinäjoella 6. lokakuuta 2023. Katso koko ohjelma täältä!