KuvataideG-moodi tekee kotimaista designia koivuvanerista

Teksti Kati Alasaari ja Jusa Kaivo-oja Kuva Visio Creative

G-moodi eli Kati Alasaari ja Jusa Kaivo-oja

Suomalaisessa koivuvanerissa pii­lee monen­laisia tari­noita. Seinä­jokinen design­yritys G-moodi leik­kaa ne esiin.

Kati Alasaari ja Jusa Kaivo-oja ovat ystä­vyksiä ja liike­kump­paneita. Heidän yrityk­sensä G-moodi suun­nit­telee ja val­mis­taa design­tuot­teita laser­leik­kaa­malla koti­maisesta koivu­vane­rista. Laser­leik­kaa­malla syntyy mm. kylt­tejä, koruja sekä juhla- ja sisus­tus­tuotteita.

G-moodi tarjoaa laser­leik­kaus­pal­velua myös muille yrit­tä­jille. Asiak­kaina on esi­mer­kiksi paljon koru­suun­nit­teli­joita. Piirillä, Hallin­tolan ala­ker­rassa sijait­sevien tuotanto­tilojen yhtey­dessä palvelee myös oma myymälä. ⧫

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

G-moodi

G-moodi on vuonna 2020 perustettu designyritys Seinäjoella, joka suunnittelee ja valmistaa sisustus- ja juhlatuotteita sekä koruja laserleikkaamalla koivuvanerista.

Osoite
Seuralantie 5

Lisätietoja
gmoodi.fi

Lisää ilmiöitä: