KuvataideTaide tuo näkökulmia, mutta itse taiteilijat ovat lujilla

Teksti Maija Pokela ja Piia Kleemola-Välimäki Kuva Jenni Latva

Antti Hintsa on yksi Taideyliopiston toteuttamasta Taidealan ammattilaiset koronan kourissa (Takooko) -kyselyyn vastanneista eteläpohjalaisista ammattitaiteilijoista.

Lapualla asuva kuvataiteilija Antti Hintsa on toiminut freelancerina viitisentoista vuotta ja on harvinaisen monipuolinen tekijä. Hän on graafinen suunnittelija ja valokuvaaja, minkä lisäksi hän opettaa ja kouluttaa sekä toimii muusikkona Katriinamies-improvisaatioduossa. Hintsa on julkaisemassa esikoiskirjansa Kotini on metsä syksyllä 2021. Antti Hintsa on yksi Taideyliopiston toteuttamasta Taidealan ammattilaiset koronan kourissa (Takooko) -kyselyyn vastanneista eteläpohjalaisista ammattitaiteilijoista.

Kulttuuri sanana tuo Hintsalle ensimmäisenä mieleen asian, joka työllistää, onhan hän työskennellyt kulttuurin parissa jo pitkään lukuisin eri tavoin.

— En muista tehneeni mitään selkeää päätöstä ryhtyä taiteilijaksi, vaan taiteilijuus on muodostunut tarpeesta toteuttaa visuaalisia ideoita taiteen keinoin, Hintsa kertoo.

Taide merkitsee minulle näkökulmia, jotka auttavat jäsentämään omia ajatuksia ja antavat vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää itseään paremmin.

Hän ei koe olevansa kahlittu johonkin tiettyyn tyyliin tai genreen, vaan valitsee vapaasti sen ilmaisumuodon, joka tukee parhaiten lopputulosta. Tämä tuntuu hänestä optimaaliselta tavalta toimia.

— Taide merkitsee minulle näkökulmia, jotka auttavat jäsentämään omia ajatuksia ja antavat vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää itseään paremmin.

Suurinta osaa Takooko-kyselyyn vastanneita taiteilijoita uuvuttaa alan korostunut epävarmuus ja taiteilijan työnkuvan pirstaleisuus. Reilusti yli puolet vastaajista kertoivat koronapandemian heikentäneen omaa hyvinvointia. Kuvataiteilijan itsenäiseen työhön vaihtelevat tapahtumarajoitukset eivät ole suoraan vaikuttaneet, mutta Hintsalla on ollut aikaa miettiä työpalettiaan uusiksi pandemian aikana. Hän on siirtymässä opetusalalle kokopäiväisesti, mikä tuntuu tervetulleelta selkeydeltä elämään.

— Tuntuu innostavalta päästä opettamaan itselle mielekästä media-alaa ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta, Hintsa pohtii.

Taiteen tekemistä Hintsa ei kuitenkaan kokopäivätöiden alkamiseen aio lopettaa. Työnkuvan muutos tarjoaa mahdollisuuden hengähtämiseen vapaan taiteilijuuden työsilpusta ja siitä, että on jatkuvasti itse vastuussa aivan kaikesta. Uupumus on ollut läsnä jo pitkään.

Taiteen tekeminen on tarve.

Suurin osa suomalaisista taiteilijoista on samassa tilanteessa kuin Hintsa, kaikki tehdään itse. Työ ja vapaa-aika sekoittuvat intohimoammatissa helposti, ja itse taiteen lisäksi hoidetaan muun muassa kokonaisvaltainen markkinointi ja toimistotyöt. Työyhteisöä ei välttämättä ole tukena ja turvana, kuten ei palkallisia lomia tai työterveyshuoltoakaan. Kun taiteilijoilla on usein monia työrooleja, on jaksaminenkin kaiken tämän ristitulessa ymmärrettävästi koetuksella. Kaikesta huolimatta suurin osa kyselyyn vastanneista taiteilijoista ei suunnittele alanvaihtoa. Heillä, kuten Antti Hintsallakin, taiteen tekeminen on tarve – sitä ei edes koronapandemian kaltainen aikakausi hetkauta. ⧫

 

Taidealan ammattilaiset koronan kourissa (Takooko) -hanke

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön toteuttama kolmiosainen projekti, jonka keskiössä ovat Etelä-Pohjanmaalla toimivat ammattitaiteilijat. Projektin ensimmäisessä osassa selvitettiin verkkokyselyllä koronapandemian vaikutuksia alueella asuvien ja työskentelevien taiteilijoiden työtilanteeseen, toimeentuloon ja hyvinvointiin. Kyselyyn saatiin 30 vastausta, minkä lisäksi eri taiteenalojen ammattilaisille tehtiin yksilöhaastatteluja. Projektin seuraavassa vaiheessa kyselyssä esiin nousseet aiheet tulevat näkymään Taideyliopiston Seinäjoen yksikön jatkuvan oppimisen sekä taiteellisen toiminnan teemoissa. Takooko-projekti toteutetaan Seinäjoen yliopistokeskuksen rahoituksen turvin.

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä:

Syysilmiö-kulttuuripäivä 6.10.2023

Syysilmiö-kulttuuripäivä järjestetään ensi kertaa Seinäjoella 6. lokakuuta 2023. Katso koko ohjelma täältä!