MusiikkiTaideyliopiston syksyssä soivat jouhikko, jazz ja lastenmusiikki

Koonnut Jenni Latva Kuva Timo Heinonen

Ilkka Heinonen ja jouhikko

Jouhikon muinainen sointi siivi­löityy läpi renes­sanssin palat­sien ja Karjalan vanha­uskoisten tupien, kun jouhikon­soittaja Ilkka Heinonen yhdis­tää karja­laiset tanssi­sävelmät vanhan musiikin este­tiik­kaan ja live-elek­tro­niikkaan Taide­yli­opiston syksyn ensim­mäi­sessä konser­tissa Kalevan Navetassa.

Syyskuun lopulla Navetassa kon­sertoi yksi Suomen tun­ne­tuim­mista ja arvos­te­tuim­mista jazz­kita­ris­teista Teemu Viini­kainen. Viini­kaisen soitossa ilmai­su­voima, svengi ja virtu­o­si­teetti ovat tär­keitä ele­ment­tejä, mutta pääl­lim­mäi­siksi tunte­muk­siksi häntä kuun­nel­lessa nou­sevat kui­tenkin vahva läsnäolo, herk­kyys ja kita­ran kaunis sointi.

Lokakuussa lasten­konser­tissa esiin­tyvä Freija-yhtye on teh­nyt musiik­kia omalla tyylil­lään ja tunnis­tet­ta­valla soundil­laan jo pitkään. Yhtyeen veto­voima on sen tavassa käsi­tellä kansan­lau­luja, iskel­miä ja lasten­lau­luja raik­kaasti, sven­gaa­valla ja ilma­valla tavalla. Suku­polvia yhdis­tä­vien laulu­jen parissa viih­tyvät kaikki vau­vasta vaariin.

Taideyliopiston Sibelius-Aka­temian keik­ka­liput ovat ennakko­myyn­nissä Ticketmasterissa. Katso muut syksyn konsertit Taide­yli­opiston verkko­sivuilta! ⧫

 

Ke 15.9.2021 klo 19
Ilkka Heinonen
Kalevan Navetta

Pe 24.9.2021 klo 19
Teemu Viinikainen
Kalevan Navetta

Ke 13.10.2021 klo 18
Freija
Kalevan Navetta

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä: