MusiikkiTaideyliopiston syksyssä soivat jouhikko, jazz ja lastenmusiikki

Koonnut Jenni Latva Kuva Timo Heinonen

Ilkka Heinonen ja jouhikko

Jouhikon muinainen sointi siivi­löityy läpi renes­sanssin palat­sien ja Karjalan vanha­uskoisten tupien, kun jouhikon­soittaja Ilkka Heinonen yhdis­tää karja­laiset tanssi­sävelmät vanhan musiikin este­tiik­kaan ja live-elek­tro­niikkaan Taide­yli­opiston syksyn ensim­mäi­sessä konser­tissa Kalevan Navetassa.

Syyskuun lopulla Navetassa kon­sertoi yksi Suomen tun­ne­tuim­mista ja arvos­te­tuim­mista jazz­kita­ris­teista Teemu Viini­kainen. Viini­kaisen soitossa ilmai­su­voima, svengi ja virtu­o­si­teetti ovat tär­keitä ele­ment­tejä, mutta pääl­lim­mäi­siksi tunte­muk­siksi häntä kuun­nel­lessa nou­sevat kui­tenkin vahva läsnäolo, herk­kyys ja kita­ran kaunis sointi.

Lokakuussa lasten­konser­tissa esiin­tyvä Freija-yhtye on teh­nyt musiik­kia omalla tyylil­lään ja tunnis­tet­ta­valla soundil­laan jo pitkään. Yhtyeen veto­voima on sen tavassa käsi­tellä kansan­lau­luja, iskel­miä ja lasten­lau­luja raik­kaasti, sven­gaa­valla ja ilma­valla tavalla. Suku­polvia yhdis­tä­vien laulu­jen parissa viih­tyvät kaikki vau­vasta vaariin.

Taideyliopiston Sibelius-Aka­temian keik­ka­liput ovat ennakko­myyn­nissä Ticketmasterissa. Katso muut syksyn konsertit Taide­yli­opiston verkko­sivuilta! ⧫

 

Ke 15.9.2021 klo 19
Ilkka Heinonen
Kalevan Navetta

Pe 24.9.2021 klo 19
Teemu Viinikainen
Kalevan Navetta

Ke 13.10.2021 klo 18
Freija
Kalevan Navetta

 

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Taideyliopiston toiminta Seinäjoella on konsertteja, klubi-iltoja, näyttelyitä, taideyllätyksiä kaupungilla, aikuiskoulutusta avoimessa yliopistossa, monipuolisia lyhytkursseja, tutkimusta ja kehittämistä.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
uniarts.fi/seinajoki

Lisää ilmiöitä: