MusiikkiSeinäjoen kaupunginorkesterin syksy käynnistyy korkeatasoisella vierailulla

Teksti Janne Ahtonen Kuva Petteri Iivosen arkistosta

Petteri Iivonen

SKORin suosittu Taitei­lija­vieraana-sarja jat­kuu, kun viulu­tai­teilija Petteri Iivosen suun­nit­telema konsertti soi Seinäjoki-salissa elokuussa.

Iivosen soittoa on ylis­tetty vir­heet­tömän tek­niikan (Il Gaz­zettino) sekä herk­kyyden ja harkitun fra­see­ra­uksen (Helsin­gin Sanomat) ansi­osta. Vuonna 2010 hän tuli toi­seksi kansain­väli­sessä Jean Sibelius -viulu­kil­pailussa ollen vain toinen kilpai­lussa menes­tynyt suoma­lainen koskaan. Hän on myös Kuopion valta­kun­nal­lisen viulu­kil­pailun histo­rian nuorin voit­taja. Vuonna 2017 Iivo­sesta tuli konsert­ti­mestari Suomen Kansal­lis­oop­peraan, josta hän siirtyi Parii­sin oop­peran konsert­ti­mestariksi.

— On upeaa tulla SKORin vieraaksi ensim­mäistä kertaa. Orkes­terin kokoon­pano avaa täysin eri­laisia mahdol­li­suuksia reper­tu­aarille verrat­tuna isoihin ooppe­roihin. Tämä on taval­laan myös paluu omille juuril­leni pienem­pien orkes­te­reiden kanssa esiin­tymään, Iivonen kertoo.

Konsertin mielenkiintoisen ohjel­man hui­pen­tumana kuul­laan yksi suuri­muo­toisen kamari­musiikki­kirjal­lisuuden tunne­tuim­mista teoksista, Franz Schubertin (1797–1828) oktetto jousi­kvar­tetolle, kontra­bassolle, klari­netille, fago­tille ja käyrä­torvelle. Laaja teos jatkaa 1700-luvun viih­dyt­tävän serenadi­musiikin perin­nettä aurinkoi­suu­dellaan ja kupli­valla ilollaan. Oktetto syntyi kuului­san klarine­tistin Ferdinand Troyerin tilauk­sesta Schu­bertin suuren idolin Beet­hovenin sep­teton inspi­roimana kevät­talvella 1824. Schubert oli tuolloin vielä reilusti alle kolmen­kym­menen, mutta tunsi jo hänet myöhem­min vievän syfi­liksen vahvis­tavan otet­taan. Tästä huoli­matta teok­sesta ei löydy Schubertin myöhäis­teoksiin usein liitettyä kuoleman aavis­telua. Oktetto sai Schubertin elin­aikana vain yhden julkisen esityksen, eivätkä kustan­tajat kiinnos­tuneet siitä. Nyt sitä pidetään laji­tyyppinsä helmenä.

Petteri Iivosen suhde Schubertin musiikkiin on lämmin.

— Schubert on lähes aina lempi­säveltäjäni. Hänen musiik­kinsa puhut­telee todella syvistä ulot­tu­vuuk­sista sielua ja mieltä. Minulla on ollut onni esiintyä Wienissä Musik­vereinissa, jolloin myös vierai­lin Schubertin viimei­sessä asun­nossa, jossa hän vietti viimeiset vuo­tensa sairaana. Hänen oktet­tonsa on rai­kas ja valoisa teos täynnä positiivisuutta. ⧫

TO 19.8.2021 KLO 19

Taiteilijavieraana Petteri Iivonen

Seinäjoki-sali

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Seinäjoen kaupunginorkesteri

Eli SKOR on klassisen musiikin orkesteri, joka taipuu monipuolisesti eri musiikkityyleihin sinfonioista lastenkonsertteihin ja viihteestä nykymusiikkiin. SKOR konsertoi akustisesti loistavassa, nimenomaan musiikkisaliksi suunnitellussa Seinäjoki-salissa. Runkosoittajiston jousikvintetti ja puhallinkvintetti esittävät säännöllisesti niin keskeistä klassista, kuin uudempaakin kamarimusiikkituotantoa. Soittajistoa täydennetään sinfoniakonserteissa ammattimuusikoilla.

Osoite
Seinäjoki-sali, Kampustalo, Kalevankatu 35
SKORin toimisto, Keskuskatu 32 A

Lisätietoja
skor.fi

Lisää ilmiöitä:

Syysilmiö-kulttuuripäivä 6.10.2023

Syysilmiö-kulttuuripäivä järjestetään ensi kertaa Seinäjoella 6. lokakuuta 2023. Katso koko ohjelma täältä!