TeatteriPitkästä aikaa kiertue-esitys

Teksti Anna Valtari Kuva Jukka Kontkanen

Hyvinvointivalhe

Poikkeusvuoden myötä, kun kat­sojat eivät pääs­seet katso­moi­hin, kehi­tet­tiin Seinä­joen kaupun­gin­teat­teris­sakin uuden­laisia esitys­muotoja. Muun muassa teat­terin perin­teinen puuro­juhla lähe­tet­tiin suo­rana verkossa yhteis­työssä sanoma­lehti Ilkka-Pohja­laisen kanssa. Alun saivat myös teat­terin stream-lähe­tykset, kun Peppi Pitkä­tossun saattoi katsoa verkko­esityksenä.

Syksyllä 2021 pääsevät katso­jat pai­kan pääl­le teatteriin.

— Takaamme, että paluu katso­moomme ja ”normaa­liin” on turval­lista. Hygi­e­ni­asta Seinä­joen kaupungin­teat­terissa on huoleh­dittu enem­män kuin hyvin, kaupungin­teat­terin taiteel­linen johtaja Pau­liina Salo­nius lupaa.

Lisäksi tarjolla on vanhoilta ajoilta lai­nat­tua uut­takin: kiertue-esitys!

Näyttelijä Mia Vuorelan tähdit­tämä, Natalil Lintalan näy­telmä Hyvin­vointi­valhe kier­tää maa­kuntaa syys­kuusta tammi­kuuhun. Mus­tan kome­dian sävyt­tämän esityksen keski­össä on sairaan­hoita­jana työs­ken­televä some­tähti Saija, jonka täydel­linen elämä romahtaa.

Hyvinvointivalhe tut­kii ulkoa­ohjau­tu­vuutta eli läheis­riip­pu­vuutta. Aihe on rank­ka, mutta nauraa­kin saa, Lintala lupaa.

Ensi-iltansa näytelmä saa 10. syys­kuuta Elissa-studiossa.

Hyvinvointivalhe-näytelmä on tilat­ta­vissa työ­paikan, yri­tyksen tai yhdis­tyksen tilai­suuk­siin muualla maa­kunnassa. Kiertu­etta myy Seinä­joen kau­pungin­teat­terin lippu­myymälä, puh. 010 416 2600. ⧫

10.9.–20.11.2021

@hyvinvointivalhe

Elissa

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Seinäjoen kaupunginteatteri

Teatterikatsomossa voi antautua tarinoiden vietäväksi! Tuntea riemua, liikutusta ja empatiaa. Oppia uutta ja laajentaa sydäntään. Siihen kaikkeen tarjoaa Seinäjoen kaupunginteatteri mahdollisuuden kaupungin ja maakunnan ihmisille. Aina elävänä.

Osoite
Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12
Törnävän kesäteatteri, Törnävänsaarentie 1

Lisätietoja
seinajoenkaupunginteatteri.fi

Lisää ilmiöitä: