KuvataideKeinotekoisen ja todellisen maailman leikittelyä

Teksti Sanna Karimäki-Nuutinen Kuva Bita Razavi

Bita Razavi: The Dog Days Will Be Over Soon

Elämme ajassa, jossa teko­äly haas­taa inhi­mil­lisen ajat­telun. Algo­ritmit voivat tietää meistä enemmän kuin me itse. Tekno­logian kehitys huoles­tuttaa ja herät­tää apoka­lyptisiä mielikuvia.

Seinäjoen taidehallin Vintillä nähtävän Bita Razavin yksityis­näyttelyn The Dogs Days Will Be Over Soon näkö­kulma tähän kaikkeen on sen sijaan romant­tisempi. Näyttely keskit­tyy fyysis­ten ja digi­taa­listen koke­musten raja­pin­toihin, keino­tekoisten ja todel­listen tilojen välille.

Esillä on valo­kuvia, video­­teos ja veis­tok­sia. Teokset hyödyn­­tävät mm. hylät­­tyä elek­tro­niikkaa ja ruutu­­kaap­­pauksia yhdis­­tellen peli­­este­­tiikkaa perin­­tei­sen maisema­maa­lauksen keinoihin. ⧫

9.9.–20.11.2021

The Dogs Days Will Be Over Soon

Vintti

Artikkeli on julkaistu Kulttuurilehti Ilmiössä 12.8.2021.

Seinäjoen taidehalli

Taidehalli on ajassa elävä nykytaidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma.

Osoite
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Lisätietoja
seinajoentaidehalli.fi

Lisää ilmiöitä: